News

Exhibition

◆ Kenji Yanagi ”saw blue light”
2019年10月12日~11月10日
ya-gins, Gunma, Japan → ya-gins
dm. dm.

◆ ”Japanische Positionen”
2019年9月15日~10月19日
raum2810, Bonn, Germany → raum2810
dm. dm.

◆ Kenji Yanagi "Scribble"
2019年8月10日~10月6日
Haus der Kunst St. Josef, Solothurn, Switzerland → Haus der Kunst St. Josef
dm. dm. dm.